Tuesday, September 23, 2003

conversation with a five-year-old

earlier today...

Moira (daughter of my boss): Hello...

Ri: Moira Ysabel, ikaw ba yan? Nasa meeting pa si mama eh... May papasabi ka?

Moira: Marami akong paper dito.

Ri: Ano'ng ginagawa mo sa paper? Nagdo-drowing ka?

Moira: Oo.

Ri: Ano'ng huli mong drowing?

Moira: Family namin! Si Papa, si Mama, ako at si Iana.

Ri: Wala nang ibang kasama?

Moira: Eh yun lang family namin eh!

Ri: Ayaw mo nang magka-baby brother?

Moira: Ayoko!

Ri: Bakit naman?

Moira: Eh ano naman magiging itsura nun...?!

No comments: